Pluryal CLASSIC Lidocaine

1 x 1ml
Bestill produkt

Pluryal Classic er en monofasisk filler med en hyaluronsyre konsentrasjon på 23mg/ml som leveres med 2 x 27G ½ nåler.

Hyaluronsyren har høy molekylær vekt (3.000.000 Dalton) – som sørger for god varighet. Hyaluronsyren er tverrbundet med BDDE (< 2 ppm), og har en G’prime på 195 000 mPa. Svært god og dokumentarbar elastisitet sammenlignet med andre produkter på markedet. Dette har betydning for hvor godt filleren er beskyttet mot deformasjon.

Indikasjon / bruksområde:

  • Lepper 
  • Tear Trough
  • Nasolabiale og marionette linjer - sjekk
  • Glabellare rynker
  • Labiomentalfolden 
  • Atrofiske arr

Protokoll:

  • Injiseres mid til dypt i dermis / submucosa.
  • Anbefalt vedlikeholdsbehandling hver 6 – 9 mnd.